Vážení priatelia,

vítam vás na našej stránke, ktorá vám priblíži našu tvorbu, piesne, novinky a kde si môžete objednať naše  CD.

                                                               S úctou    Ján Hruška

 NOVINKY

Foto z nahrávania nových videoklipov..
Ján Hruška ,Veronika Vážanová,
Jaroslav Hruška, Rasťo Šidlo,
Robo Halvoň, Ján Broda..

Vážení priatelia, 

chceme vás oboznámiť, že naše piesne sú aj v digitálnej distribúcii, aj na Supraphonline. Kto by ste mali záujem, môžete si ich zakúpiť.

Najnovšie vydané CD  Ján Hruška  PIESNE NOSÍM“. CD bolo vydané v roku 2020 vydavateľkou Máriou Hruškovou.

Obsahom CD je 20 piesní, hity Gejzu Dusíka,vlastné piesne od Jaroslava Hrušku,niekoľko poľských ľudových piesní prepracovaných do slovenských textov, dva duety so sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici Katarínou Procházkovou, v ktorých znie virtuózne umenie Miloslava SuchomelaPavla BerezuPetra Mečiara, Eduarda Kulina a Rasťa Šidla, duet s Veronikou Važanovou a niekoľko prearanžovaných piesní od Zdravka Čoliča a Karola Duchoňa.

Ján Hruška